HÀNH LANG THOÁT NẠN, ĐƯỜNG THOÁT NẠN PCCC

1. Định nghĩa Hành lang thoát nạn đường thoát nạn trong quy định PCCC

Hành lang thoát nạn hay Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và
không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình
đến lối ra bên ngoài.
Các lối thoát nạn phải được chiếu
sáng và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN
3890: 2021 – Phương tiện Phòng cháy chữa cháy cho nhà và
công trình trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

– Khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất của gian
phòng, hoặc từ chỗ làm việc xa nhất tới lối ra thoát nạn gần
nhất, được đo theo trục của đường thoát nạn, phải được hạn
chế tùy thuộc vào:
+ Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và hạng nguy
hiểm cháy nổ của gian phòng và nhà;
+ Số lượng người thoát nạn;
+ Các thông số hình học của gian phòng và đường thoát nạn;
+ Cấp nguy hiểm cháy kết cấu và bậc chịu lửa của nhà.
Chiều dài của lối thoát nạn theo cầu thang bộ loại 2 lấy
bằng ba lần chiều cao của thang đó

Khoảng cách giới hạn lối ra thoát nạn công trình nhà ở

2. Các yêu cầu về Hành lang thoát nạn, đường thoát nạn

Các yêu cầu cụ thể về khoảng cách giới hạn cho phép từ vị
trí xa nhất đến lối ra thoát nạn gần nhất được nêu trong Phụ lục
G – QCVN 06:2021/BXD.

a. Yêu cầu về chiều cao và chiều rộng đường thoát nạn


– Chiều cao thông thủy các đoạn nằm ngang
của đường thoát nạn không được nhỏ hơn 2 m, chiều rộng thông thủy các
đoạn nằn ngang và các đoạn dốc không được nhỏ hơn:
+ 1,2 m – đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn
15 người từ các gian phòng nhóm F 1, hơn 50 người từ các gian
phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác;
+ 0,7 m – đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ;
+ 1,0 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.
Trong bất kỳ trường hợp nào, các đường thoát nạn phải đủ
rộng, có tính đến dạng hình học của chúng, để không cản trở
việc vận chuyển các cảng tài thương có người nằm trên.
– Trong các hành lang trên lối ra thoát nạn, ngoại trừ những
trường hợp nói riêng trong quy chuẩn, không cho phép bố trí:
thiết bị nhô ra khỏi mặt phẳng của tường trên độ cao nhỏ hơn
2 m; các ống dẫn khí cháy và ống dẫn các chất lỏng cháy được,
cũng như các tủ tường, trừ các tủ thông tin liên lạc và tủ đặt
họng nước chữa cháy.

Số lượng người trên lối thoát nạn

b. Hành lang thoát nạn, lối thoát nạn PCCC Yêu cầu về bộ phận ngăn cháy


Các hành lang phải được bao bọc bằng các bộ phận ngăn
cháy phù hợp quy định trong các quy chuẩn cho từng loại
công trình. Các hành lang dài hơn 60 m phải được phân chia bằng
các vách ngăn cháy loại 2 thành các đoạn có chiều dài được
xác định theo yêu cầu bảo vệ chống khói, nhưng không được
vượt quá 60 m.
– Khi các cánh cửa đi của gian phòng mở nhô ra hành lang,
thì chiều rộng của đường thoát nạn theo hành lang được lấy
bằng chiều rộng thông thủy của hành lang trừ đi:
+ Một nửa chiều rộng phần nhô ra của cánh cửa (tính cho
cửa nhô ra nhiều nhất) – khi cửa được bố trí một bên hành lang,
+ Ca chiều rộng phân nhô ra của cánh cửa (tính cho cửa
nhô ra nhiều nhất) – khi các cửa được bố trí hai bên hành lang,
(Yêu cầu này không áp dụng cho hành lang tâng (sảnh
chung) nằm giữa cửa ra từ căn hộ và cửa ra dẫn vào buồng
thang bộ trong các đơn nguyên nhà nhóm F 1.3).

Gian phòng không ghế ngồi

c. Các yêu cầu khác về hành lang thoát nạn và đường thoát nạn trong quy định PCCC


Trên sàn của lối thoát nạn không được có các giật cấp
với chiều cao chênh lệch nhỏ hơn 45 cm hoặc có gờ nhô lên,
ngoại trừ các ngưỡng trong các ô cửa đi. Tại các chỗ có giật
cấp phải bố trí bậc thang với số bậc không nhỏ hơn 3 hoặc làm
đường dốc với độ dốc không được lớn hơn 1: 6 (độ chênh cao
không được quá 10 cm trên chiều dài 60 cm hoặc góc tạo bởi
đường dốc với mặt bằng không lớn hơn 9,5%).
– Đường thoát nạn không bao gồm các thang máy, thang
cuốn, đường đi theo mái nhà, ngoại trừ mái đang được khai
thác sử dụng hoặc một phần mái được trang bị riêng cho mục
đích thoát nạn;
Các khung trần treo trong các gian phòng và trên các
đường thoát nạn phải được làm bằng vật liệu không cháy.
– Trên lối thoát nạn không được bố trí gương soi gây ra
sự nhầm lẫn về hướng thoát nạn.

Khoàng cách đến lối thoát nạn

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi