[Cập nhật] mới nhất về PCCC cho chung cư Mini

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ cháy chung cư mini trên địa bàn các thành phố lớn, gây thiệt hại lớn về người và của. Điều này một lần nữa làm dư luận thắc mắc các yêu cầu về PCCC cho chung cư mini hiện nay như thế nào? Cách PCCC cho chung cư mini được thực hiện ra sao? Ai là người chịu trách nhiệm khi xảy ra cháy chung cư mini? Trong bài viết dưới đây, PCCC Bảo Minh sẽ cùng mọi tìm câu giải đáp cho các vấn đề trên.

Yêu cầu về PCCC cho chung cư mini như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, quy định yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư mini như sau:

Đối với nhà chung cư mini cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3:

– Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

*Lưu ý: Đối với nhà chung cư mini 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên ngoài những yêu cầu nêu trên còn phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với nhà chung cư mini cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên:

Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

– Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà chung cư mini như thế nào? Chung cư mini có phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy không? (Hình từ internet)

Chung cư mini có phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy không?

Căn cứ tại Phụ lục IV và phụ lục V ban hành kèm Nghị định 136/2020/NĐ-CP, Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP có đề cập đến chung cư mini như sau:

– Nhà chung cư mini cao dưới 05 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao dưới 05 tầng và có tổng khối tích dưới 2.500 m3; nhà hỗn hợp cao dưới 05 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500 m3 phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

– Nhà chung cư mini, cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, theo quy định trên, chung cư mini dù cao trên 7 tầng hay dưới 5 tầng thì đều phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Vi phạm về yêu cầu phòng cháy, chữa cháy bị phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ tại Điều 51 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về yêu cầu phòng cháy, chữa cháy như sau:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản dưới 20.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà gây thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng;

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%;

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này dưới 61%.

Ngoài ra, trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%; vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này dưới 61% còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm.

Xử lý hình sự:

Căn cứ theo quy định về xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy như sau:

Khung 1: Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

– Làm chết người;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

– Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 08 năm:

– Làm chết 02 người;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

– Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

– Làm chết 03 người trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

– Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 115 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có thể bị phạt tù lên đến 12 năm theo quy định.

Thiết kế, thi công PCCC tại Quận Bắc Từ Liêm

Thiết kế và thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những bước quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình công cộng như tòa nhà, nhà xưởng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, v.v. Trong đó, Quận Bắc Từ Liêm là một trong những khu vực phát triển nhanh chóng tại Hà Nội, với nhiều công trình xây dựng mới đang được triển khai.

Quận Bắc Từ Liêm

Để đảm bảo an toàn cho các công trình tại Quận Bắc Từ Liêm, việc thiết kế và thi công hệ thống PCCC là không thể thiếu. Để có được hệ thống PCCC hiệu quả, cần phải có sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công. Vì vậy, việc chọn đơn vị thiết kế và thi công PCCC uy tín, chất lượng là điều cực kỳ quan trọng.

Hiện nay, có rất nhiều công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công PCCC tại Quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, để chọn được đơn vị phù hợp, cần phải xem xét các yếu tố như kinh nghiệm, uy tín, đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, giá cả hợp lý, v.v.

Với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực thiết kế và thi công PCCC, chúng tôi PCCC Bảo Minh tự hào là đơn vị hàng đầu tại Quận Bắc Từ Liêm. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhất cho hệ thống PCCC của họ.

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị thiết kế và thi công PCCC uy tín tại Quận Bắc Từ Liêm, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẽ đảm bảo mang lại sự an tâm và hài lòng cho bạn.

Đơn vị thi công PCCC chuyên nghiệp, uy tín tại Hà Nội

 • Thông tin công ty:
 • Công ty TNHH Xây dựng và Phòng cháy Bảo Minh
 • Văn phòng: tầng 11 tòa nhà Veam, Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội
 • +84-775888114 | +84-913168088
 • phongchaybmc@gmail.com
 • www.phongchaybmc.com

BMC FP cung cấp đa dạng các Dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh vực PCCC. Chúng tôi chuyên thiết kế, cung cấp, lắp đặt, bảo trì, thử nghiệm và vận hành PCCC ở nhiều cơ sở khác nhau như các tòa nhà thương mại và công nghiệp, văn phòng, cơ quan chính phủ, khu dân cư và các địa điểm công cộng khác. Tại BMC, chúng tôi có đầy đủ giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp. Có đủ năng lực thực hiện dự án đảm bảo nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn về lĩnh vực PCCC
  • Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, Huấn luyện nghiệp vụ PCCC
  • Tư vấn dự toán, thẩm duyệt thiết kế, tư vấn kiểm tra về PCCC
  • Thi công PCCC & các hạng mục khác liên quan
   • Thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống thoát nạn
   • Thi công hệ thống tăng áp, hút khói, chống sét, cơ điện
   • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  • Kiểm tra thẩm duyệt nghiệm  thu
   • Thẩm duyệt thiết kế về PCCC
   • Kiểm định trang thiết bị, vật tư PCCC
   • Nghiệm thu hệ thống PCCC
  • Kinh doanh thiết bị, phương tiện PCCC
   • Cung cấp trang thiết bị báo cháy, chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm,…
   • Kinh doanh thiết bị báo động, kiểm soát an ninh, CCTV,…

Tại BMC Bộ phận thi công lắp đặt và bảo trì PCCC được trang bị kỹ năng chuyên môn tốt, các kỹ sư giàu kinh nghiệm và rất thành thạo chuyên môn. Đội ngũ lắp đặt của chúng tôi là thợ bậc cao và được đào tạo bài bản và từng có kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án khác nhau.

Liên hệ Tư Vấn

Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

Hiện nay, việc lựa chọn một Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng.

Với Bảo Minh, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC,

Bạn sẽ hoàn yên tâm nhận được dịch vụ chất lượng cao và uy tín, chuyên nghiệp nhất

Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp Bảo Minh
Nhà thầu thi công PCCC Uy tín Chất lượng & chuyên nghiệp Bảo Minh

Giới Thiệu Về Bảo Minh – Nhà thầu PCCC chuyên nghiệp

Bảo Minh là một Nhà thầu PCCC chuyên nghiệp,

BMC có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC.

Chúng tôi tự hào cung cấp giải pháp an toàn cho mọi công trình từ dân dụng đến công nghiệp.

Dịch Vụ Bảo Minh BMC FP Cung Cấp

 • Thiết Kế: Bảo Minh cung cấp dịch vụ thiết kế hệ thống PCCC theo
  • Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam như QCVN 06:2022/BXD; TCVN 3890:2023; TCVN 7336:2021; TCVN 5738:2021;…
  • Tiêu chuẩn PCCC Quốc tế, như NFPA, UL, VPS
  • đảm bảo hiệu suất và tính an toàn.
 • Thẩm Duyệt: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ thẩm duyệt mọi chi tiết để đảm bảo phù hợp với quy định và tiêu chuẩn an toàn.
 • Thi Công: Với đội ngũ kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, Bảo Minh đảm bảo thi công PCCC chuyên nghiệp, chất lượng và tiến độ.
 • Nghiệm Thu: Bảo Minh thực hiện nghiệm thu nhanh chóng và chính xác, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn.

Cam Kết Chất Lượng của BMC

1. Kinh Nghiệm và Chuyên Môn Nhà thầu thi công PCCC

Một Nhà thầu pccc chuyên nghiệp cần phải có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Cần hiểu rõ về các quy định an toàn, các tiêu chuẩn kỹ thuật và cách lắp đặt hệ thống pccc đúng cách.

2. Giấy Phép và Chứng Nhận

Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp nên có các giấy phép và chứng nhận cần thiết từ cơ quan quản lý nhà nước.

 • Như giấy phép hành nghề lĩnh vực PCCC,
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực PCCC

Điều này đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu và quy định về an toàn.

3. Dịch Vụ Sau Bán Hàng PCCC chuyên nghiệp

Dịch vụ sau bán hàng là một yếu tố quan trọng khác cần xem xét khi lựa chọn Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp.

Hệ thống PCCC của cơ sở cần bao trì định kỳ để hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động tốt trong tình huống cháy nổ xảy ra.

Nhà thầu chuyên nghiệp nên cung cấp dịch vụ bảo trì và kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống pccc hoạt động hiệu quả.

Bảo Minh cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Với đội ngũ chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại, chúng tôi mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

Nhà thầu pccc chuyên nghiệp uy tin chất lượng
Nhà thầu pccc chuyên nghiệp uy tin chất lượng

Liên Hệ Bảo Minh – Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp

Bất kể dự án của bạn là gì, việc lựa chọn một Nhà thầu PCCC chuyên nghiệp là cần thiết để đảm bảo an toàn.

BMC là đối tác tin cậy có kinh nghiệm, uy tín, và có thể cung cấp dịch vụ toàn diện từ thiết kế, thi công đến bảo trì hệ thống pccc.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ của Bảo Minh, đơn vị Nhà thầu PCCC chuyên nghiệp hàng đầu, hãy liên hệ với chúng tôi hôm nay. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm giải pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho công trình của bạn.

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi