Tính Toán Ống Gió Miệng Gió Hệ Thống Tăng Áp, Hút Khói bằng phần mềm Duck Checker Pro mới nhất

Phần mềm Duct Checker Pro mới nhất 4.2.25 là một công cụ hữu ích để tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói. Nó cung cấp cho người dùng những tính năng hữu ích như: tính toán các tham số kỹ thuật, tính toán độ ồn, tính toán hiệu suất và nhiều hơn nữa. Phần mềm cũng có khả năng tự động tính toán và cung cấp cho người dùng những giải pháp tối ưu nhất. Người thiết kế có thể dễ dàng tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói.

Tính toán ống gió miệng gió chính xác bằng ductcheckpro 4.2.25 mới nhất
Tính toán ống gió miệng gió chính xác bằng ductcheckpro 4.2.25 mới nhất

Cách Sử Dụng Phần Mềm Duct Checker Pro Để Tính Toán Ống Gió Miệng Gió Hệ Thống Tăng Áp, Hút Khói

Phần mềm Duct Checker Pro là một công cụ tính toán chuyên nghiệp được sử dụng để tính toán các hệ thống ống gió miệng gió tăng áp, hút khói. Nó cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để tính toán các thông số cần thiết cho hệ thống ống gió miệng gió của họ.

Nó có thể tính toán các thông số cần thiết cho hệ thống ống gió miệng gió bao gồm:

 • Kích thước ống gió
 • Tốc độ gió,
 • Tổn thất áp suất,
 • Lưu lượng
 • Độ lệch.

Nó cũng có thể tính toán các thông số liên quan đến các thiết bị hỗ trợ như bộ lọc, bộ điều khiển, và các thiết bị khác.

Phần mềm Duct Checker Pro  mới nhất cũng cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để xem xét các thông số tính toán và so sánh chúng với các yêu cầu của hệ thống. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các biểu đồ thể hiện sự thay đổi của các thông số trong thời gian.

Phần mềm DuctCheckerPro 4.2.25 mới nhất cũng cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để tạo ra các bảng tính toán và biểu đồ. Nó cũng có thể được sử dụng để xuất ra các bản vẽ của hệ thống ống gió miệng gió.

Với Phần mềm, người dùng có thể tính toán các thông số cần thiết cho hệ thống ống gió miệng gió tăng áp, hút khói của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nó cũng cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để xem xét các thông số tính toán và so sánh chúng với các yêu cầu của hệ thống.

Ưu Điểm Của Phần Mềm Duct Checker Pro Trong Tính Toán Ống Gió Miệng Gió Hệ Thống Tăng Áp, Hút Khói

Ưu điểm của phần mềm Duct Checker Pro

Phần mềm này cung cấp cho người dùng một công cụ hữu ích để đánh giá và tính toán các tham số của hệ thống tăng áp, hút khói. Phần mềm cung cấp cho người dùng một giao diện đồ họa dễ sử dụng để tính toán các tham số của hệ thống. Nó cũng cung cấp cho người dùng các công cụ hỗ trợ để đảm bảo rằng các tham số được tính toán chính xác.

Phần mềm cũng cung cấp cho người dùng một công cụ hữu ích để đánh giá và tính toán các tham số của hệ thống tăng áp, hút khói. Nó cung cấp cho người dùng các biểu đồ để xem xét các tham số của hệ thống. Nó cũng cung cấp cho người dùng các công cụ hỗ trợ để đảm bảo rằng các tham số được tính toán chính xác.

Phần mềm còn cung cấp cho người dùng một công cụ hữu ích để tạo ra các mô hình ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói. Nó cung cấp cho người dùng các công cụ hỗ trợ để tạo ra các mô hình ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói chính xác.

Tổng kết,

phần mềm Duct Checker Pro mới nhất là một công cụ hữu ích và tiện lợi trong tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói. Nó cung cấp cho người dùng các công cụ hỗ trợ để đảm bảo rằng các tham số được tính toán chính xác và cung cấp cho người dùng các công cụ hỗ trợ để tạo ra các mô hình ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói chính xác.

Tính toán kích thước ống gió miệng gió trong thệ thống tăng áp hút khói
Tính toán kích thước ống gió miệng gió trong thệ thống tăng áp hút khói

Các Bước Cần Thực Hiện Khi Sử Dụng Phần Mềm Duct Checker Pro mới nhất Để Tính Toán Ống Gió Miệng Gió Hệ Thống Tăng Áp, Hút Khói

Các bước cần thực hiện khi sử dụng phần mềm Duck Checker Pro để tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói là một trong những công việc quan trọng trong lĩnh vực thiết kế hệ thống tăng áp, hút khói. Phần mềm Duck Checker Pro cung cấp cho người dùng một công cụ tính toán mạnh mẽ để tính toán các tham số của ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói.

Để sử dụng phần mềm Duct Checker Pro để tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm Duct Checker Pro mới nhất 4.2.25;  Sau khi tải về, bạn cần cài đặt phần mềm trên máy tính của mình.

Bước 2: Chọn thông số của ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói. Bạn cần chọn các thông số như độ lớn của ống gió, độ lớn của miệng gió, v.v.

Bước 3: Xem kết quả tính toán. Sau khi chạy phần mềm, bạn có thể xem kết quả tính toán của ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói. Kết quả này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định về thiết kế hệ thống tăng áp, hút khói.

Hướng dẫn chi tiết Tính chọn đường ống gió Tab duct size:

 • Flow rate (cmh) – CMH (Cubic Meter Per Hour) hoặc là m3/giờ: tại đây bạn nhập lưu lượng cần tính vào.
 • Calc: Sau khi nhập đầy đủ thông tin về lưu lượng và điều kiện tính toán về vật liệu thì bạn click vào đây để phần mềm đưa ra kết quả cho bạn.
 • Properties: khi bạn click vào Icon properties này thì một hộp thọai Config to select Duct size sẽ xuất hiện. Trong hộp thoại này bạn có thể thiết lập thêm những vật liệu sử dụng để dẫn gió mà trong phần mềm không có.
 • Click vào New thì một hộp thoại New style name xuất hiện bạn nhập ống gió mới vào ví dụ mình nhập là ống gió tole mã kẽm (do đây là phần mềm nước ngoài nên nó không hiểu ngôn ngữ tiếp việt nên các bạn đánh không dấu nhé) àOk. Như vậy bạn đã thiết lập được vật liệu mình sử dụng rồi đấy.
 • Trong mục Standard to seclect

Meterial: chọn vật liệu

  • Galvanized iron sheet (tole mạ kẽm),
  • concrete (bê tông),
  • fiberglass (sợi thủy tinh),
  • seamless pipe (ống thép),
  • Poly vunil chloride (ống nhựa PVC),
  • Special use stainless (ống inox).
  • Bạn xem vật liệu của mình dạng gì thì lựa chọn cho phù hợp nhé.
 • Duct roughness (mm): độ nhám của vận liệu, độ nhám này thì phần mềm tự cho và mình không can thiệp vào được.
 • Air velocity (m/s): vận tốc gió ở trong ống. Bạn xem vận tốc gió ở trên và lựa chọn vận tốc gió cho phù hợp nhé.
 • Max loss: tổn thất áp suất lớn nhất trong ống gió. Bạn có thể lựa chọn là 1 Pa/m hoặc 0.8 Pa/m.
 • Aspect ratio: đây là tỉ lệ trong ống gió giữa chiều rộng và chiều cao của ống gió.
 • Remane: Khi bạn muốn đổi tên vật liệu của mình trước đó đã thiết lập thì bạn click vào đẩy để đổi tên.
 • Delete: xóa vật liệu mình thiết lập
 • Sau khi hoàn thành các bước trên bạn click vào Apply để lưu lại các thiết lập và click vào save  để lưu lại.
 • Sau khi nhập lưu lượng gió vào mục flow rate (CMH) ví dụ mình nhập là 800 bạn nhấp vào calc để tính toán đường ống gió.
 • Khi bạn click Calc thì tại mục Duct size (mm) sẽ xuất hiện các kích cỡ đường ống gió.

Tính chọn miệng gió Tab diffuser, air grille:

 • Flow rate (cmh) – CMH (Cubic Meter Per Hour) hoặc là m3/giờ: tại đây bạn nhập lưu lượng cần tính vào.
 • Calc: Sau khi nhập đầy đủ thông tin về lưu lượng và điều kiện tính toán về vật liệu thì bạn click vào đây để phần mềm đưa ra kết quả cho bạn.
 • Properties: khi bạn click vào Icon properties này thì một hộp thọai Config to select diffuser, air grillesẽ xuất hiện. Trong hộp thoại này bạn có thể thiết lập thêm những miệng gió mà trong phần mềm hiện tại không có.

+ Click vào New thì một hộp thoại New style name xuất hiện bạn nhập miệng gió mới vào ví dụ mình muốn nhập thêm miếng gió thải toilet, miệng gió tươi, miệng gió hút … . Như vậy bạn đã thiết lập được miệng gió mới cho phần mềm tính ống gió duct checker.

+ Trong mục Standard to seclect

 • Numerical aperture (%): 75. Đây là diện tích không bị cản của miệng gió
 • Surface wind velocity (m/s) 2.5 vận tốc gió đi qua miệng gió.

+ Sau khi hoàn thành các bước trên bạn click vào Apply để lưu lại các thiết lập và click vào save  để lưu lại.

 • Bây giờ tại mục Flow rate (cmh) bạn nhập 800 và nhấn vào nút Calc
 • Tại mục Properties bạn lựa chọn miệng gió của mình là dạng gì. Mình lựa chọn là EAG (exhaust air grille).
 • Lúc này ở mục diffuser, air grille sẽ xuất hiện các kích thước miệng gió.

Giải  thích các tab trên phần mềm tính toán ống gió duct checker:

 • Tab exit: khi bạn click vào tab này thì phần mềm sẽ tắt.
 • Tab print: click vào tab này phần mềm sẽ in các thông số tính toán, lựa chọn của bạn.
 • Tab Clear: Xóa hết các thông số lựa chọn, tính toán lại từ đầu.
 • Tab Unit: trong tab này thì bạn có hai sự lựa chọn là Metric và ips(Us unit). Metric đây là đơn vị thường hay sử dụng ở Việt Nam, cái này mình luôn sử dụng còn ips(Us unit) là đơn vị dùng cho nước ngoài.
 • Tab about: tab này giới thiệu về phần mềm.

Giải  thích các thông số tinh toán trên phần mềm tính toán ống gió duct checker:

 • 200C air STP: điều kiện nhiệt độ tại nhiệt độ, ấp suất tiêu chuẩn. STP: standard temperature pressure.
 • 130C air at 97%RH and 1atm: nhiệt độ không khí là 130C tại độ ẩm là 97% và áp suất khí quyển 1atm
 • 250C air at 50%RH and 1atm: nhiệt độ không khí là 250C tại độ ẩm là 50% và áp suất khí quyển 1atm
 • 370C air at 23%RH and 1atm: nhiệt độ không khí là 370C tại độ ẩm là 23% và áp suất khí quyển 1atm
 • 520C air at 11%RH and 1atm: nhiệt độ không khí là 520C tại độ ẩm là 11% và áp suất khí quyển 1atm
 • Fluid density: 1.0798 kg/m3 – khối lượng riêng của không khí tại điều kiện lựa chọn.
 • Fluid viscosity: 0.0705 kg/n.h – độ nhớt động học của không khí tại điều kiện lựa chọn.
 • Specific heat: 1.0048 kJ/kg0C: nhiệt dung riêng của không khí tại điều kiện lựa chọn.
 • Engergy factor: 1.08 W/0C. l/s hệ số năng lượng.
 • Flow rate (l/s): lưu lượng không khí cần tính toán đường ống. Ví dụ mình chọn là 300.
 • Head loss Pa/m: tổn thất áp suất trong đường ống gió. Chọn tổn thất là 1Pa/m
 • Velocity m/s: vận tốc đường ống gió.

Nếu mình đã lựa chọn tổn thất áp suất trên đường ống gió thì không được chọn vận tốc trong ống gió nữa bởi phần mềm chỉ được lựa chọn 2 thông số để tính ống gió thôi.

Đầu tiên là bắt buộc phải có lưu lượng gió còn lựa chọn còn lại thì có thể chọn là tổn thất áp suất, vận tốc gió hay đường kính tương đương.

Tính toán ống gió bằng phần mềm Duct checker 4.2.25 mới nhất
Tính toán ống gió bằng phần mềm Duct checker 4.2.25 mới nhất

Cách Kiểm Tra Kết Quả Tính Toán Ống Gió Miệng Gió Hệ Thống Tăng Áp, Hút Khói Bằng Phần Mềm Duct Checker Pro

Phần mềm Duct Checker Pro là một công cụ hữu ích giúp kiểm tra kết quả tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói.

Phần mềm cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để kiểm tra các kết quả tính toán của hệ thống tăng áp, hút khói.

Phần mềm Duct Checker Pro có thể được sử dụng để kiểm tra các kết quả tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói bằng cách sử dụng các tham số như lưu lượng khí, áp suất, tốc độ, độ ẩm, và các tham số khác.

Phần mềm cũng cung cấp các biểu đồ để giúp người dùng dễ dàng phân tích các kết quả tính toán.

Phần mềm Duct Checker Pro cũng cung cấp cho người dùng các tính năng như tính toán trực tiếp, lưu trữ và chia sẻ các kết quả tính toán, và cải thiện hiệu suất hệ thống tăng áp, hút khói bằng cách sử dụng các công cụ phân tích và điều chỉnh.

Phần mềm Duct Checker Pro có thể được sử dụng để kiểm tra các kết quả tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói một cách chính xác và hiệu quả.

Nó cũng cung cấp cho người dùng các công cụ hữu ích để cải thiện hiệu suất hệ thống tăng áp, hút khói.

Phần mềm Duck Checker Pro là một công cụ hữu ích giúp người dùng kiểm tra kết quả tính toán ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói một cách dễ dàng và hiệu quả.

Phần mềm Duct Checker Pro là một công cụ hữu ích để tính toán các ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói.

Nó cung cấp các tính năng như tính toán các tham số của ống gió, tính toán tốc độ của gió, tính toán sức mạnh của gió và các tham số khác. Nó cũng cung cấp các tính năng khác như lưu trữ và in các kết quả tính toán.

Phần mềm Duck Checker Pro là một công cụ hiệu quả để tính toán các ống gió miệng gió hệ thống tăng áp, hút khói và giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn.

PCCC BẢO MINH LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ PCCC HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI CHUYÊN NGHIỆP VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ

HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI CHO CÔNG TRÌNH

HỆ THỐNG TĂNG ÁP HÚT KHÓI CHO CÔNG TRÌNH

Tăng áp suất khu vực cầu thang thoát hiểm & giếng thang máy, hút khói khu vực sảnh và hành lang theo yêu cầu của hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt phù hợp với Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về hệ thống thông gió và PCCC cho các tòa nhà cao tầng như: TCVN 5687:2010, TCVN 6160-1996, TCVN 2622:1995,…

* Những mục đích chính của hệ thống điều áp (tăng áp và hút khói)

Mục tiêu của  việc lắp Quạt công nghiệp và các đường ống dẫn gió, các cửa cấp, các van đóng mở, các cảm biến, tủ cấp nguồn và điều khiển. của bất kì hệ thống điều áp nào cũng là giữ cho khói và khí độc cách xa lối thoát hiểm để cho người trong vùng cháy đó có thể thoát hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

a)  An toàn cho con người: Bảo vệ tính mạng con người trong những trường hợp có hỏa hoạn bằng những lối thoát hiểm hoặc những nơi ẩn nấp tạm thời được điều áp.

b) Chống lửa: Để cho những thao tác chống lửa phát huy hiệu quả thì những trục thang máy hay cầu thang bộ cần phải được duy trì chênh áp để ngăn cản việc xâm nhập của khói từ tầng bị cháy khi tầng bị cháy có hay không có hệ thống điều hòa.

c) Bảo vệ tài sản: Sự lây lan của khói vào trong những khu vực mà ở đó chứa thiết bị có giá trị, phương tiện xử lí dữ liệu và thiết bị khác mà đặc biệt nhạy cảm khi có khói, thiệt hại cần phải được hạn chế.

* Nguyên lí của hệ thống tăng áp cầu thang:

Hệ thống tăng áp cầu thang trong các tòa nhà bao gồm Quạt công nghiệp, đường ống dẫn gió, các cửa cấp, các van đóng mở, các cảm biến, tủ cấp nguồn và điều khiển.

Chức năng của hệ thống này nhằm mục đích để khói và lửa không vào thang bộ được thì cột áp trong cầu thang phải cao hơn trong hành lang. Chính vì thế phải có quạt tạo áp lực cao cung cấp không khí vào cầu thang. Người (già yếu và khỏe) đều có thể đẩy được cửa để vào cầu  thang bộ (cửa này không được khóa bao giờ). Cửa cầu thang là  cửa chống cháy (chịu nhiệt và chịu lửa khoảng 1 hay 2 giờ) sẽ có bản lề thủy lực tự động đóng lại và một phần do áp lực trong thang mạnh sẽ đóng cửa liên tục.

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi