NGHIỆM THU PCCC 2023 THÁO GỠ NGHIỆM THU QCVN 06:2022/BXD

By PCCC BMC, 30/05/23

Nghiệm thu PCCC 2023, tháo gỡ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện an toàn PCCC của cục cảnh sát PCCC 2023 QCVN 06:2022/BXD

Công văn hướng dẫn cục cảnh sát PCCC số 1091/C07-P3,P4,P7

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy PCCC
nghiệm thu pccc 2023
nghiệm thu pccc 2023 thực hiện bời phongchaybmc QCVN 06:2022/BXD

2.1. Nghiệm thu PCCC từng phần tháo gỡ nghiệm thu PCCC 2023

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

phù hợp với tiến độ, giai đoạn đầu tư, cần hướng dẫn chủ đầu tư các giải pháp, yêu cầu để được nghiệm thu từng phần theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP theo nguyên tắc hạng mục công trình nghiệm thu phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về PCCC theo nội dung đã được thẩm duyệt thiết kế và có thể hoạt động độc lập,

THÁO GỠ NGHIỆM THU PCCC 2023

không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục công trình đang tiếp tục thi công, đảm bảo trên cơ sở phù hợp với quy định về nghiệm thu hạng mục công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Việc bảo đảm tính độc lập của nhà (dân dụng, công nghiệp) cần đánh giá đầy đủ các giải pháp an toàn PCCC bao gồm:

 • giao thông cho xe chữa cháy,
 • khoảng cách an toàn PCCC,
 • giải pháp về kết cấu,
 • lối thoát nạn,
 • giải pháp ngăn cháy,
 • các hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan và không bị ảnh hưởng bởi việc thi công,
 • hoàn thiện của hạng mục khác,
 • khu vực chưa nghiệm thu và khu vực đang thi công phải ngăn cách,
  • tách biệt bảo đảm khả năng hoạt động bằng các giải pháp ngăn cháy lan,
  • đường ống cấp nước chữa cháy,
  • loop báo cháy,
  • lối thoát nạn…

Ví dụ với nhà cao tầng có thể nghiệm thu trừ khu vực khối để khi xác định được khu vực này:

 • bảo đảm được ngăn cháy với khu vực xung quanh,
 • cách ly được hệ thống báo cháy, chữa cháy,
 • hút khói giữa khu vực được nghiệm thu và khu vực khối đế,
 • các hệ thống bảo vệ chống cháy
  • phòng trực điều khiển chống cháy,
  • sảnh tòa nhà,
  • lối ra thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài tại tầng 1,
  • trạm bơm, trạm biến áp,
  • máy phát điện bảo đảm khả năng hoạt động tách biệt với khu vực nghiệm thu;
 • Trong 1 nhà xưởng 3 tầng kết cấu cột, sàn bê tông, tầng trên cùng mái thép:
  • có thể nghiệm thu tầng 1, tầng 2 trừ tầng 3 khi bảo đảm tính độc lập về kết cấu (tầng 1, 2 vẫn bảo đảm bậc chịu lửa bậc I, II),
  • thang bộ thoát nạn có thể lên mái,
  • hệ thống bảo vệ chống cháy độc lập tương tự như nhà cao tầng…

THÁO GỠ NGHIỆM THU PCCC 2023:

Công văn hướng dẫn cục cảnh sát PCCC số 1091/C07-P3,P4,P7 V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy PCCC

có thể nghiệm thu từng phần khi bảo đảm khu vực hạ tầng được nghiệm thu hoạt động độc lập (đường giao thông cho xe chữa cháy tiếp cận,

Đối với hạ tầng khu công nghiệp

 • Hệ thống cấp nước ngoài nhà bảo đảm lưu lượng,
 • đấu nối mạch vòng,
 • trang bị xe chữa cháy đối với khu có quy mô từ 50 ha trở lên

2.2 Tháo gỡ ngiệm thu PCCC 2023 Về việc nghiệm thu đối với kết cấu được bọc bảo vệ

– Các công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC với giải pháp bọc bảo vệ kết cấu theo Phụ lục F QCVN 06:2021/BXD mà trong QCVN 06:2022/BXD không còn quy định thì khi nghiệm thu không yêu cầu phải kiểm định cho các kết cấu bọc bảo vệ này mà chỉ kiểm tra việc thi công phù hợp với thiết kế được duyệt và quy định tại Phụ lục F QCVN 06:2021/BXD.

– Đối với các dự án, công trình đã thi công sơn chống cháy:

 • hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung tính toán thiết kế kết cấu chịu lực công trình trong điều kiện làm việc chịu lửa,
 • thực hiện bởi đơn vị tư vấn cá nhân tư vấn bảo đảm điều kiện,
 • năng lực theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả tính toán;
 • sau đó căn cứ điều kiện thực tế đã thiết kế, thi công của từng dự án, công trình
 • (kết quả tính toán thiết kế chịu lửa, loại sơn chống cháy đã sử dụng, hiện trạng thi công công trình) để có phương án tháo gỡ như:
  • thay thế lớp sơn chống cháy đã thi công bằng lớp sơn chống cháy khác bảo đảm chất lượng
  • hoặc sử dụng các giải pháp bọc bảo vệ khác cho kết cấu.
tháo gỡ nghiệm thu pccc 2023
tháo gỡ nghiệm thu pccc 2023 QCVN 06 : 2022 /bxd

2.3. THÁO GỠ NGHIỆM THU PCCC 2023 Về yêu cầu đối với vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn, gian phòng sử dụng chung

 • Hướng dẫn chủ đầu tư sử dụng các vật liệu đã được nhà sản xuất công bố hợp chuẩn
 • hoặc thử nghiệm đạt yêu cầu để sử dụng chung cho nhiều công trình,
 • không yêu cầu phải có thử nghiệm tính nguy hiểm cháy cho vật liệu hoàn thiện riêng cho từng công trình.

Tài liệu thử nghiệm chứng minh vật liệu của các gian phòng hát đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke cần tương ứng với thời điểm cơ sở thẩm duyệt, đưa vào sử dụng,

ví dụ cơ sở đã thẩm duyệt, hoạt động trước thời điểm QCVN 06:2022/BXD có hiệu lực thì chỉ yêu cầu chứng minh là vật liệu khó cháy,

không yêu cầu chứng minh cấp nguy hiểm cháy CV1 (tính cháy, tính bắt cháy, khả năng sinh khói, độc tính) theo QCVN 06:2022- BXD.

2.4. Nghiệm thu PCCC 2023 Về giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

THÁO GỠ NGHIỆM THU PCCC 2023

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy;

mẫu cấu kiện ngăn cháy phải được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy “trước khi đưa vào lưu thông”; theo quy định tại mục b, khoản 3.1.1 QCVN 03:2021/BXD:

“Mẫu kết cấu, cấu kiện sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định được sử dụng làm mẫu để sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường”.

Do đó, không yêu cầu cấp giấy chứng nhận kiểm định mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện ngăn cháy theo từng dự án, công trình.

Các chủ đầu tư có thể tự do lựa chọn các phương tiện PCCC được nhà sản xuất công bố đã được thử nghiệm, kiểm định mẫu đạt chất lượng theo quy định. 3

Bài viết nổi bật

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

08/05/24

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

Trong những nơi công cộng như cơ sở tập trung đông người như trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga đường sắt, hay các sự kiện lớn, việc biết cách thoát nạn là một kỹ năng quan trọng mà mọi người nên nắm vững. Trong tình huống khẩn cấp, việc biết cách tự bảo […]

Đọc tiếp
THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

05/09/23

THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

Thi công Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, đảm bảo tính mạng và tài sản của cả người lao động và doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở phía Bắc Việt Nam, cũng không ngoại lệ khi tập trung […]

Đọc tiếp
Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

08/08/23

Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

Hiện nay, việc lựa chọn một Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng. Với Bảo Minh, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC, Bạn sẽ hoàn yên tâm nhận được dịch vụ chất lượng cao và uy tín, chuyên […]

Đọc tiếp

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi