PHÂN HẠNG NHÀ PCCC GIAN PHÒNG PCCC THEO TÍNH NGUY HIỂM CHÁY NỔ

By PCCC BMC, 25/12/21

1. Các loại phân hạng nhà PCCC và gian phòng

Phân hạng nhà PCCC và gian phòng PCCC theo tính nguy hiểm cháy nổ các gian phòng được phân hạng thành A, B, C1 đến C4, D và E, còn nhà được phân thành các hạng A, B, C, D và E.

THEO PHỤ LỤC C – QUY CHUẨN QCVN 06:2021/BXD

Quy chuẩn Quốc gia về an toàn cháy nổ cho nhà và công trình
Gian phòng sản xuất thuốc PCCC
Gian phòng sản xuất thuốc PCCC

BMC- NHÀ THẦU PCCC CHUYÊN NGHIỆP

1.1. Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng PCCC

Hạng nguy hiểm cháy của gian phòngĐặc tính của các chất và vật liệu có (hình thành) trong gian phòng
A Nguy hiểm cháy nổ– Các chất khí cháy, chất lỏng dễ bắt cháy có nhiệt độ bùng cháy không lớn hơn 28 ºC, với khối lượng có thể tạo thành hỗn hợp khí – hơi nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa. – Các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng với nước, với ôxy trong không khí hoặc tác dụng với nhau, với khối lượng để áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa.
B Nguy hiểm cháy nổ– Các chất bụi hoặc sợi cháy, chất lỏng dễ bắt cháy, có nhiệt độ bùng cháy lớn hơn 28 ºC, các chất lỏng cháy, và khối lượng có thể tạo thành hỗn hợp khí – bụi hoặc khí – hơi nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa.
C1 đến C4 Nguy hiểm cháy– Các chất lỏng cháy hoặc khó cháy, các chất và vật liệu cháy và khó cháy ở thể rắn (kể cả bụi và sợi), các chất và vật liệu khi tác dụng với nước, với ôxy trong không khí hoặc tác dụng với nhau có khả năng cháy, ở điều kiện gian phòng có các chất và vật liệu này không thuộc các hạng A hoặc B.
– Việc chia gian phòng thành các hạng C1 đến C4 theo trị số tải trọng cháy riêng của các chất chứa trong nó như sau:
C1 – Có tải trọng cháy riêng lớn hơn 2 200 MJ/m2;
C2 – Có tải trọng cháy riêng từ 1 401 MJ/m2 đến 2 200 MJ/m2;
C3 – Có tải trọng cháy riêng từ 181 MJ/m2 đến 1 400 MJ/m2;
C4 – Có tải trọng cháy riêng từ 1 MJ/m2 đến 180 MJ/m2.
D Nguy hiểm cháy vừa phảiCác chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nóng, nóng đỏ hoặc nóng chảy, mà quá trình gia công có kèm theo sự phát sinh bức xạ nhiệt, tia lửa và ngọn lửa; các chất rắn, lỏng, khí cháy được sử dụng để làm nhiên liệu.
E Nguy hiểm cháy thấpCác chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nguội.
Bảng C.1 – Phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ đối với gian phòng PCCC

1.2. Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà

A Nguy hiểm cháy nổ

a) Nhà được xếp vào hạng A nếu trong nhà đó tổng diện tích của các gian phòng hạng A vượt quá 5 % diện tích của tất cả các gian phòng của nhà, hoặc vượt quá 200 m2.

Cho phép không xếp nhà vào hạng A nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng không vượt quá 1 000 m2) và các gian phòng hạng A đó đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động.

B Nguy hiểm cháy nổ

Nhà được xếp vào hạng B nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

– Nhà không thuộc hạng A.

– Tổng diện tích của các gian phòng hạng A và B vượt quá 5 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà hoặc vượt quá 200 m2.

Cho phép không xếp nhà vào hạng B nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A và B trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng không vượt quá 1 000 m2) và các gian phòng hạng A và B đó đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động.

C1 đến C4 Nguy hiểm cháy

Nhà được xếp vào hạng C nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

– Nhà không thuộc hạng A hoặc B.

– Tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B và C vượt quá 5 % (10 %, nếu trong nhà không có hạng A và B) tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà.

Cho phép không xếp nhà vào hạng C nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B và C trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng không vượt quá 3 500 m2) và các gian phòng đó đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động.

D Nguy hiểm cháy vừa phải

Nhà được xếp vào hạng D nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

– Nhà không thuộc hạng A, B và C.

– Tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B, C và D vượt quá 5 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà.

Cho phép không xếp nhà vào hạng D nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B, C và D trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng không vượt quá 5 000 m2) và các gian phòng hạng A, B, C đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự động.

E Nguy hiểm cháy thấp

Nhà được xếp vào hạng E nếu nó không thuộc các hạng A, B, C hoặc D.

2 . Phân hạng nhà PCCC:

Một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất được phép phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ như sau:

Phân hang  nhà pccc, gian phòng  theo tính nguy hiểm cháy nổ
Phân hang nhà pccc, gian phòng theo tính nguy hiểm cháy nổ

Phân hạng PCCC gian phòng Hạng A

– Phân xưởng chế tạo và sử dụng Natri và Kali;

– Phân xưởng nhà máy làm sợi nhân tạo, cao su nhân tạo;

– Phân xưởng sản xuất xăng, dầu;

– Phân xưởng Hydro hóa chưng cất và phân chia khí;

– Phân xưởng sản xuất nhiên liệu lỏng nhân tạo, thu hồi và chưng cất các chất lỏng hòa tan hữu cơ với nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28 ºC trở xuống;

– Kho chứa bình đựng hơi đốt, kho xăng;

– Các căn phòng chứa ắc quy kiềm và axit của nhà máy điện;

– Các trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bắt cháy ở thể hơi từ 28 ºC trở xuống.

Phân hạng PCCC gian phòng Hạng B

– Phân xưởng sản xuất và vận chuyển than cám, mùn cưa, những trạm tẩy rửa các thùng dầu madút và các chất lỏng khác có nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28 ºC đến 61 ºC;

– Gian nghiền và xay cán chất rắn, phân xưởng chế biến cao su nhân tạo, phân xưởng sản xuất đường, những kho chứa dầu madút của nhà máy điện, những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28 ºC đến 61 ºC;

Phân hạng PCCC gian phòng Hạng C

– Phân xưởng xẻ gỗ, phân xưởng làm đồ mỹ thuật bằng gỗ;

– Phân xưởng dệt và may mặc;

– Phân xưởng công nghiệp giấy với quá trình sản xuất khô;

– Xí nghiệp chế biến sơ bộ sợi bông, gai đay và những chất sợi khác;

– Những bộ phận sàng, sẩy hạt của các nhà máy xay và kho chứa hạt;

– Phân xưởng tái sinh dầu mỡ, chưng cất nhựa đường, những kho chứa vật liệu cháy và dầu mỡ;

– Những thiết bị phân phối điện có máy ngắt điện và thiết bị điện với lượng dầu mỡ lớn hơn 60 kg cho một đơn vị thiết bị;

– Hành lang băng tải dùng để vận chuyển than đá, than bùn;

– Kho kín chứa than, những kho hàng hỗn hợp, những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bùng cháy của hơi trên 61 ºC.

Phân hạng PCCC gian phòng Hạng D

– Phân xưởng đúc và luyện kim, phân xưởng rèn, hàn;

– Trạm sửa chữa đầu máy xe lửa;

– Phân xưởng cán nóng kim loại, gia công kim loại bằng nhiệt;

– Những gian nhà đặt động cơ đốt trong;

– Phòng thí nghiệm điện cao thế;

– Nhà chính của nhà máy điện (gian lò, gian tuốc bin, và các gian tương tự);

– Trạm nồi hơi.

Phân hạng PCCC gian phòng Hạng E

– Phân xưởng cơ khí gia công nguội kim loại (trừ hợp kim Magiê);

– Sân chứa liệu (quặng);

– Xưởng sản xuất xút (trừ bộ phận lò);

– Trạm quạt gió, trạm máy ép không khí và các chất khí không cháy;

– Phân xưởng tái sinh axít;

– Trạm sửa chữa xe điện và đầu máy xe điện;

Phân hạng gian phòng PCCC ở phân xưởng

– Phân xưởng dập, khuôn và cán nguội các khoáng chất quặng Amiăng, muối và các nguyên liệu không cháy khác;

– Phân xưởng thuộc công nghiệp dệt và giấy có quá trình sản xuất ướt;

– Phân xưởng chế biến thực phẩm, cá, thịt, sữa;

– Trạm điều khiển điện;

– Công trình làm sạch nước (lắng, lọc, tẩy, và các công trình có đặc điểm sử dụng tương tự);

– Trạm bơm và hút nước của nhà máy điện;

– Bộ phận chứa Axit Cacbonic và Clo, các tháp làm lạnh, những trạm bơm chất lỏng không cháy.

BMC- NHÀ THẦU PCCC CHUYÊN NGHIỆP

PHÂN HẠNG NHÀ PCCC GIAN PHÒNG PCCC THEO TÍNH NGUY HIỂM CHÁY NỔ

Bài viết nổi bật

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

08/05/24

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

Trong những nơi công cộng như cơ sở tập trung đông người như trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga đường sắt, hay các sự kiện lớn, việc biết cách thoát nạn là một kỹ năng quan trọng mà mọi người nên nắm vững. Trong tình huống khẩn cấp, việc biết cách tự bảo […]

Đọc tiếp
THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

05/09/23

THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

Thi công Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, đảm bảo tính mạng và tài sản của cả người lao động và doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở phía Bắc Việt Nam, cũng không ngoại lệ khi tập trung […]

Đọc tiếp
Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

08/08/23

Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

Hiện nay, việc lựa chọn một Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng. Với Bảo Minh, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC, Bạn sẽ hoàn yên tâm nhận được dịch vụ chất lượng cao và uy tín, chuyên […]

Đọc tiếp

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi