Hệ Thống Hút Khói Sự Cố Và Cấp Bù Không Khí Khi Có Cháy: Tại Sao Nó Lại Cần Thiết?

By PCCC BMC, 08/06/23

Hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy là một phần không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống bảo vệ cháy nổ. Nó cung cấp một cách hiệu quả để hút khói, làm giảm nồng độ khói, và giảm tốc độ phát triển của lửa.

Hệ thống hút khói sự cố cũng cung cấp các cơ chế bảo vệ của các cơ sở công nghiệp, các cơ sở hạ tầng và các cơ sở y tế khỏi những hậu quả tồi tệ của cháy nổ. Để hiểu rõ hơn về lợi ích của hệ thống hút khói sự cố, hãy cùng tìm hiểu những lý do tại sao nó lại cần thiết.

Tầm Quan Trọng Của Hệ Thống Hút Khói Sự Cố Và Cấp Bù Không Khí

Yêu cầu quan trọng hàng đầu

Trong thiết kế hệ thống PCCC theo QCVN 06:2022/BXD

Hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng và người sử dụng.

Đây là hệ thống được thiết kế để hút khói và bụi từ các sự cố như cháy rừng, cháy nhà, cháy xe, cháy nổ, cháy nổ hạt nhân, v.v. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng để cấp bù không khí từ các sự cố này.

Hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí có tầm quan trọng lớn trong việc bảo vệ môi trường và người sử dụng.

Khi có cháy, khói và bụi sẽ được hút lên bởi hệ thống này và được lưu trữ trong một thùng chứa để tránh sự lây lan của chúng.

Điều này có thể giúp ngăn chặn các tác hại của khói và bụi đối với môi trường và người sử dụng.

Hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí cũng có thể giúp giảm sự tổn thất do cháy gây ra.

Khi khói và bụi được hút lên, các vật liệu nguy hiểm có thể được lưu trữ trong thùng chứa và được sử dụng lại sau này. Điều này có thể giúp giảm chi phí và thời gian để khôi phục các công trình bị cháy.

Tổng kết,

Hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng và người sử dụng.

Nó có thể giúp bảo vệ môi trường và người sử dụng khỏi tác hại của khói và bụi, cũng như giúp giảm sự tổn thất do cháy gây ra.

Thi công hệ thống <yoastmark class=

Những Công Nghệ Mới Nhất Để Tối Ưu Hóa Hiệu Quả 

Những công nghệ hút khói và cấp bù không khí mới nhất theo Phụ lục D QCVN 06:2022/BXD

Để tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí đã được nghiên cứu và phát triển nhiều năm qua.

Các công nghệ này bao gồm các phương pháp như:

 • điều khiển độ ẩm,
 • các công nghệ điều khiển khí,
 • các hệ thống lọc khí,
 • các công nghệ phân tích khí,
 • công nghệ điều khiển nhiệt độ,
 • các công nghệ điều khiển ánh sáng,
 • các công nghệ điều khiển âm thanh,
 • các công nghệ điều khiển độ ẩm
 • các công nghệ điều khiển khí.

Điều khiển độ ẩm

Điều khiển độ ẩm  là một trong những công nghệ mới nhất để tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống hút khói sự cố và cấp ù không khí.

Công nghệ này sử dụng các thiết bị đo độ ẩm để điề chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong không khí

Điều này giúp giảm nồng độ khí bụi trong không khí, giảm những rủi ro liên quan đến sức khỏe và cải thiện hiệu suất 

Các công nghệ điều khiển khí cũng là một trong những công nghệ mới nhất để tối ưu hóa hiệu quả 

Công nghệ này sử dụng các thiết bị điều khiển khí để đều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong không khí

Điều này giúp giảm nồng độ khói, bụi trong không khí, giảm những rủi ro liên quan đến sức khỏe và cải thiện hiệu suất của

Các hệ thống lọc khí

Các hệ thống lọc khí cũng là một trong những công nghệ mới nhất để tối ưu hóa hiệu quả 

Hệ thống lọc khí này sử dụng các bộ lọc khí để lọc bụi, vi khuẩn và các hạt nhỏ khác trong không khí 

Điều này giúp giảm nồng độ khí bụi trong không khí, giảm những rủi ro liên quan đến sức khỏe và cải thiện hiệu suất của 
Các công nghệ mới nhất để tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống hút khói sự cố và cấp ù không khí cũng bao gồm:

 • các công nghệ phân tích khí,
 • công nghệ điều khiển nhiệt độ,
 • công nghệ điều khiển ánh sáng,
 • công nghệ điều khiển âm thanh,
 • công nghệ điều khiển độ ẩm
 • công nghệ điều khiển khí.

Các công nghệ này được sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, âm thanh, khí và các yếu tố khác trong không khí trong hệ thống hút khói.

Điều này giúp giảm nồng độ khí bụi trong không khí, giảm những rủi ro liên quan đến sức khỏe và cải thiện hiệu

Quy Trình Thết Kế 

Quy trình thiết kế hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong các công trình xây dựng. Hệ thống hút khói khi có cháy có thể giúp ngăn chặn sự lan truyền của lửa và ngăn chặn sự phát triển của lửa. Đảm bảo an toàn cho con người trong đám cháy

Quy trình thiết kế hệ thống hú khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy bao gồm nhiều bước.

Đầu tiên, cần phải xác định những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong công trình.

Sau đó, cần phải xác định các yếu tố của hệ thống hú khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy như

 • hệ thống hút khói,
 • cấp bù không khí,
 • hệ thống báo động cháy nổ,
 • hệ thống chữa cháy
 • hệ thống báo động cháy.
 • hệ thống chỉ dẫn thoát nạn


Sau khi đã xác định các yếu tố của hệ thống, cần phải thiết kế các chi tiết của hệ thống.

Điều này bao gồm việc xác định các vị trí của các thiết bị hút khó không khí hệ thống báo động cháy nổ hệ thống chữa cháy và  hệ thống chỉ dẫn thoát nạn.

Đồng thời, cần phải xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất.

Các thiết bị chính trong hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí

 • Quạt hút khói sự cố
 • Ống gió hút khói ngăn cháy EI
 • Tủ điều khiển hệ thống hút khói và cấp bù khí liên động với hệ thống báo cháy tự động
 • Miệng thu khói và miệng xả khói
 • Van ngăn cháy lan

Cuối cùng, cần phải kiểm tra hệ thống hú khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng như thiết kế.

Điều này có thể bao gồm việc:

 • kiểm tra các thiết bị,
 • kiểm tra các hệ thống điều khiển,
 • kiểm tra các hệ thống báo động và
 • kiểm tra các hệ thống chữa cháy.

Quy trình thiết kế hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong các công trình xây dựng.

Việc thiết kế hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy phải được thực hiện theo quy trình, đúng tiêu chuẩn quy thuật;

Để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động tốt nhất và đảm bảo an toàn trong các công trình xây dựng.

TCVN 5687 : 2010

THÔNG GlÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 

Khó Khăn Của Việc Sử Dụng hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí

Việc sử dụng hệ thống để giảm tác động của cháy là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ người dân và tài sản.

Tuy nhiên, cũng có những khó khăn mà người sử dụng phải đối mặt.

Một trong những khó khăn lớn nhất của việc sử dụng hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí là chi phí.

Hệ thống này có thể đắt đỏ và cần phải được bảo trì thường xuyên. Người sử dụng cũng cần phải tốn nhiều thời gian để cài đặt hệ thống này và đảm bảo rằng nó hoạt động tốt.

Một khó khăn khác là việc sử dụng hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường.

Nếu không được quản lý đúng cách, hệ thống này có thể gây ra ô nhiễm môi trường.

Cuối cùng, việc sử dụng hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân.

Hệ thống này có thể gây ra những bức xạ không khí và ô nhiễm không khí, đặc biệt là nếu không được thiết kế đúng cách.

Tổng kết,

việc sử dụng hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí để giảm tác động của cháy là một cách tốt nhất để bảo vệ người dân và tài sản.

Tuy nhiên, cũng có những khó khăn mà người sử dụng phải đối mặt, bao gồm chi phí cao, tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Thi công hệ thống <yoastmark class=

Cách Thức Để Đảm Bảo Hiệu Quả Của Hệ Thống hút khói sự cố

Hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí là một trong những công cụ quan trọng nhất trong việc phòng chống cháy.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy, cần có một số cách thức đặc biệt.
Đầu tiên, cần phải đảm bảo rằng hệ thống được thiết kế và cài đặt đúng cách.

Đều này có nghĩa là hệ tống phải được thiết kế để phù hợp với kích thước của công trình và cần được cài đặt đúng cách.

Điều này cũng có nghĩa là cần phải có một đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đảm bảo rằng hệ thống được cài đặt đúng cách.

Thứ hai, cần phải đảm bảo rằng hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí được bảo trì định kỳ.

Điều này có nghĩa là cần phải có một đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để kiểm tra và bảo trì hệ thống thường xuyên.

Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cuối cùng, cần phải đảm bảo rằng các thiết bị trong hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí được đảm bảo chất lượng.

Điều này có nghĩa là cần phải chọn các thiết bị có chất lượng cao và được kiểm tra thường xuyên.

Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.


Kết luận

Để đảm bảo hiệu quả của hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy, cần phải thực hiện các cách thức nêu trên.

Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hệ thống là một công cụ hữu ích và cần thiết để giảm thiểu tác động của các vụ cháy.

Nó có thể giúp giảm tốc độ làm nổ của lửa, giảm nguy cơ tai nạn và giảm thiểu thiệt hại của cháy.

Do đó, hệ thống hút khói sự cố và cấp bù không khí khi có cháy là một phần không thể thiếu trong các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Bài viết nổi bật

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

08/05/24

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

Trong những nơi công cộng như cơ sở tập trung đông người như trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga đường sắt, hay các sự kiện lớn, việc biết cách thoát nạn là một kỹ năng quan trọng mà mọi người nên nắm vững. Trong tình huống khẩn cấp, việc biết cách tự bảo […]

Đọc tiếp
THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

05/09/23

THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

Thi công Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, đảm bảo tính mạng và tài sản của cả người lao động và doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở phía Bắc Việt Nam, cũng không ngoại lệ khi tập trung […]

Đọc tiếp
Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

08/08/23

Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

Hiện nay, việc lựa chọn một Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng. Với Bảo Minh, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC, Bạn sẽ hoàn yên tâm nhận được dịch vụ chất lượng cao và uy tín, chuyên […]

Đọc tiếp

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi