CỬA ĐI ĐƯỜNG THOÁT NẠN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Cửa đi trên đường thoát nạn hay cửa lối ra thoát nạn là yêu cầu bắt buộc trong thiết kế hệ thống thoát nạn trong hệ thống PCCC. Lỗi thiết kế này dẫn đến không thẩm duyệt và nhiệm thu được hệ thống PCCC công trình

Các yêu cầu đối với cửa đi trên lối thoát nạn tiêu chuẩn pccc

– Chiều cao thông thuỷ của cửa thoát nạn phải không nhỏ
hơn 1,9 m, chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn:
+ 1,2 m – từ các gian phòng nhóm F1.1 khi số người thoát
nạn lớn hơn 15 người, từ các gian phòng và nhà thuộc nhóm
nguy hiểm cháy theo công năng khác có số người thoát nạn lớn
hơn 50 người, ngoại trừ nhóm F 1.3;
+ 0,8 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.

Các cửa trên lối thoát nạn phải bố trí phân tán.

– Chiều rộng của các cửa đi bên ngoài của buồng thang bộ
cũng như của các cửa đi từ buồng thang bộ vào sảnh không
được nhỏ hơn giá trị tính toán hoặc chiều rộng của bản thang.
– Trong mọi trường hợp, khi xác định chiều rộng của một
lối ra thoát nạn phải tính đến dạng hình học của đường thoát
nạn qua lỗ cửa hoặc cửa để bảo đảm không cản trở việc vận
chuyển các cáng tải thương có người nằm trên.
– Không được bố trí cửa hay cổng có cánh mở kiểu trượt
hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay trên lối ra thoát nạn. Các cửa đi
có cánh mở ra (cửa bản lề) nằm trong các cửa hay cổng nói trên
được coi là lối ra thoát nạn.

Hướng mở cửa đi trên đường thoát nạn

– Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường
thoát nạn phải được mở theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài
– Các cửa của các lối ra thoát nạn từ các hành lang tầng,
không gian chung, phòng chờ, sảnh và buồng thang bộ phải
không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên trong
mà không cần chia. Trong các nhà chiều cao lớn hơn 15 m, các
cánh cửa nói trên, ngoại trừ các cửa của căn hộ, phải là cửa đặc
hoặc với kính cường lực.
– Đối với các buồng thang bộ, các cửa ra vào phải có cơ cấu
tự động và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa trong buồng
thang bộ mở trực tiếp ra ngoài cho phép không có cơ cấu tự
đóng và không cần chèn kín khe cửa.
– Các cửa của lối ra thoát nạn từ các gian phòng hay các
hành lang được bảo vệ chống khói cưỡng bức, phải là cửa đặc
được trang bị cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín.
Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng, thì phải được trang bị
cơ cấu tự động đóng khi có cháy.

Tiêu chuẩn cửa chống cháy đối với Công trình công cộng và nhà sản xuất

– Đối với công trình công cộng: Định mức người thoát nạn
tính cho 1 mét chiều rộng lối ra tùy theo bậc chịu lửa của nhà
(không bao gồm các nhà rạp chiếu phim, câu lạc bộ, nhà hát
và các công trình thể thao) định mức này được lấy không vượt
quá các giá trị sau:
+Nhà có bậc chịu lửa I, II không được lớn hơn 165 người/m;
+ Nhà có bậc chịu lửa III, IV không được lớn hơn 115
người/m;
+ Nhà có bậc chịu lửa V không được lớn hơn 80 người/m.
+ Đối với nhà sản xuất: Định mức người thoát nạn theo Phụ lục G- QCVN 06:2021-BXD

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi