PCCC TÒA NHÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

PCCC Toà nhà công trình xây dựng khái niệm chung:

Khái niệm Công trình xây dựng (PCCC) là sản phẩm được tạo thành bởi sức
lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất.

Vì vậy Có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. và Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác

pccc cho cơ sở sản xuất
pccc công trình công nghiệp

Phân loại tòa nhà Công trình xây dựng được phân loại như sau:

Công trình dân dụng:
– Nhà ở gồm nhà chung cư và nhà riêng lẻ.
-Và Công trình công cộng gồm: công trình văn hóa; giáo dục công trình y tế;thương nghiệp, dịch vụ, nhà
làm việc, khách sạn, nhà khách, nhà phục vụ giao thông, nhà phục vụ thông tin liên lạc, tháp thu phát sóng phát thanh, phát sóng truyền hình; nhà ga, bến xe; công trình thể thao các loại.

Một là Công trình công nghiệp bao gồm: công trình khai thác than,
khai thác quặng; khai thác dầu, khí; hoá chất, hóa dầu; công trình kho xăng, dầu, khí hoá lỏng và tuyến ống phân phối khí, dầu; công trình luyện kim; cơ khí, chế tạo;công nghiệp điện tử – tin học, công trình năng lượng, Công nghiệp nhẹ; và công trình công nghiệp thực phẩm; công nghiệp vật liệu xây dựng;sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

Hai là Công trình giao thông gồm: công trình đường bộ; đường sắt và đường thủy; cầu; hầm; sân bay.

Ba là Công trình thủy lợi gồm: hồ chứa nước; đập; cống; trạm
bơm; giếng, đường ống dẫn nước; kênh; công trình trên kênh và bờ bao các loại.

Bốn là Công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: công trình cấp nước,
thoát nước, nhà máy xử lý nước thải; xử lý chất thải: bãi chứa, bãi chôn lấp rác; nhà máy xử lý rác thải; công trình chiếu sáng đô thị.

PCCC tòa nhà công trình , khái niệm tòa nhà

Nhà (tòa nhà) là công trình xây dựng có chức năng chính
là bảo vệ, che chắn cho người hoặc vật chứa bên trong, thông thường được bao che một phần hoặc toàn bộ và được xây dựng một vị trí cố định.

Nhà để ở
Hiện nay có rất nhiều khái niệm về nhà ở tuỳ thuộc vào góc độ nghiên cứu. Trên góc độ xây dựng, nhà ở là sản phẩm của hoạt động xây dựng và không gian bên trong có tổ chức được ngăn cách với môi trường bên ngoài dùng để ở.

Tòa nhà chung cư:
Tòa Nhà chung cư là nhà ở có từ hai tầng trở lên, có lối đi, cầu
thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, Nhà chung cư có phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà chung

pccc tòa nhà
pccc tòa nhà chung cư

ĐƠN VI THI CÔNG PCCC CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ CHUYÊN NGHIỆP

BMC Fire Prptection Co ., Ltd

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TÒA NHÀ CÔNG TRÌNH

a. Phòng cháy chữa cháy tòa nhà và công trình

Tổng hợp tất cả các yêu cầu, các biện pháp và phương tiện kĩ
thuật để loại trừ khả năng xuất hiện đám cháy [13].
Hệ thống phòng cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để trong quá trình sử dụng, không xảy ra cháy.

phòng cháy chữa cháy tòa nhà
phòng cháy chữa cháy tòa nhà


Để phòng ngừa cháy PCCC phải thực hiện các biện pháp sau:
– Ngăn ngừa sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy. .
– Ngăn ngừa sự hình thành các nguồn gây cháy trong môi
trường nguy hiểm
– Duy trì nhiệt độ của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn
nhiệt độ giới hạn cho phép có thể cháy được.
– Duy trì áp suất của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn
áp suất giới hạn cho phép có thể cháy được.
– Giảm quy mô hình thành môi trường dễ cháy thấp hơn
quy mô tối đa cho phép theo tính chất này.

b. Khái niệm hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà và công trình:

Tổng hợp yêu cầu, các biện pháp và phương tiện để ngăn ngừa,
hạn chế sự lan toả của đám cháy, ngăn chặn các yếu tố nguy
hiểm và có hại đối với con người, hạn chế đến mức thấp nhất
về người và tài sản [13]

phòng cháy chữa cháy tòa nhà
PCCC tòa nhà công trình nhà xưởng

Hệ thống chống cháy phải được nghiên cứu xác định cho
mỗi công trình cụ thể để khi xảy ra cháy, có đủ khả năng hạn
chế quy mô, dập tắt được đám cháy, hạn chế thiệt hại về người
– Sử dụng tới mức cao nhất các chất và vật liệu không cháy
– Hạn chế số lượng chất dễ cháy và xếp đặt hợp lí các chất đó

– Cách li môi trường nguy hiểm cháy.
– Ngăn ngừa sự lan truyền của đám cháy.

-Dùng những kết cấu công trình có giới hạn chịu lửa
phù hợp với cấp nguy hiểm về cháy, nổ của công trình, .
– Có lối thoát nạn.
– Ta sử dụng các phương tiện bảo vệ tập thể và cá nhân.
– Sử dụng các phương tiện chữa cháy.
– Bên cạnh đó Sử dụng hệ thống thoát khói.
– Ngoài ra Sử dụng thiết bị báo cháy tự động và các phương tiện báo
cháy khác.
– Và Tổ chức lực lượng báo cháy cơ sở.

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà Chuyên nghiệp

Cty TNHH Xây dựng và Phòng cháy Bảo Minh BMC Fire Protection
Hotline: 0919.866.522
Pages: fb.com/phongchaybmc

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi