PCCC VĂN PHÒNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Tiêu chuẩn PCCC văn phòng, trụ sở làm việc hay toà nhà đa năng… tuân theo quy định quản lý của nhà nước về an toàn phòng chống cháy nổ.

Được quy định tại:

NGHỊ ĐỊNH 136/2020/ND-CP

BMC.FP – NHÀ THẦU PCCC CHUYÊN NGHIỆP-PHONGCHAYBMC.COM
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Thiết kế, Thi công và nhiệm thu hệ thống PCCC toà nhà văn phòng ELCOM
  • Chủ đầu tư: Công ty CP ĐTPT công nghệ điện tử Viễn Thông – Elcom
  • Địa điểm: 15 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2019

QUY MÔ DỰ ÁN

  • Số tầng: 15 tầng nổi và 2 tầng hầm
  • Tổng diện tích: 8.500 m2
  • Giá trị hợp đồng: 5.972.033.900 đ

TIÊU CHUẨN PCCC VĂN PHÒNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Đánh giá sự nguy hiểm cháy nổ:

PCCC văn phòng, trụ sở làm việc được quy định tại Phụ lục II NĐ 136/2020/ND-CP

Có phương án chữa cháy, Thoát nạn

Phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Điều 17 NĐ 136/ND-CP

Có hệ thống giao thông cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy

Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn chaý, phương tiện phòng cháy và ngăn cháy khác

Có phương tiện cứu người phù hợp đảm bảo về số lượng chất lượng

Có văn bản thẩm duyệt đối với công trình được quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/ND-CP

Phân loại phân hạng mức độ nguy hiểm cháy và cháy nổ đối với cơ sở văn phòng, trụ sở làm việc

Yêu cầu tiêu chuẩn PCCC toà nhà văn phòng, trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ

Có các giải pháp bố trí mặt bằng

Xác định bậc chịu lửa của công trình, diện tích tối đa cho phép đối với các bức tường ngăn cháy theo hạng và số tầng tối đa cho phép

Xác định khoảng cách PCCC giữa các ngôi nhà, công trình bên cạnh

Bố trí thiết bị bảo vệ, thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động cho công trình

Đề ra các biện pháp PCCC hợp lý và hiệu quả

Xác định vốn đầu tư cơ bản của công trình

Phân hạng nguy hiểm cháy nổ PCCC cở sở kinh doanh lưu trú và các công trình khác.

Căn cứ theo phụ lục C QCVN 06:2021 – BXD

PCCC Văn phòng, trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ cần đáp ứng các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy sau:

TT 149/2020/TT-BCA: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

QCVN 06:2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

TCVN 2622-1995 : Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế (Bản vẽ PCCC Khách sạn)

Điều 28: Luật Phòng cháy chữa cháy

PCCC văn phòng trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ phải sắp xếp các thiết bị văn phòng, hồ sơ, tài liệu đảm bảo an toàn về Phòng cháy chữa cháy. Có biện pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, quản lý nguồn lửa, nguồn điện, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt và các biện pháp khác về phòng cháy khi rời nơi làm việc.

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi