CẤP PHÉP XÂY DỰNG PCCC ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH PHẢI THẨM DUYỆT PCCC

1. Cấp phép xây dựng pccc đối với công trình phải thẩm duyệt PCCC

 • Phải thẩm duyệt pccc, an toàn pccc
 • thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi,
 • thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng,
 • trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải lưu ý rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế với các quy định tại QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

2. Điều kiện để được cấp phép xây dựng công trình

 • có kết quả thẩm định chỉ kết luận đủ điều kiện phê duyệt dự án,
 • thiết kế xây dựng và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi văn bản góp ý kiến về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ
 • có kết luận rõ về việc hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ.

3. Cấp phép xây dựng đối với Trường hợp phát sinh loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC

 • cần có phản ánh kịp thời đến Bộ Xây dựng, Bộ Công an,
 • Phản ánh tới các bộ ngành có liên quan để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ quản lý.

4. Quản lý Cấp phép đối với công trình thực hiện cải tạo sửa chữa:

 • cần có kiểm định, đánh giá hiện trạng,
 • đặc biệt lưu ý về hệ thống điện,
 • hệ thống PCCC trước khi thực hiện phương án thiết kế cải tạo trình thẩm định,
 • thực hiện thẩm duyệt về PCCC theo quy định.

Quy định tại điểm 1.1.13 của Quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD

Nhà ở riêng lẻ có kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà ở riêng lẻ có chuyển đổi chức năng thành các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, là các đối tượng có yêu cầu tuân thủ QCVN 06:2021/BXD.

Các công trình có yêu cầu thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế tại cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền được quy định tại Phụ lục 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng thuộc đối tượng phải thẩm duyệt pcc

5. Công trình chuyển đổi công năng vi phạm sẽ bị xử lý:

Về công tác cấp phép xây dựng:

 • cần tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện
 • xử lý vi phạm theo thẩm quyền
 • Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý đối với các công trình đã thực hiện chuyển đổi công năng sang kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và kinh doanh dịch vụ khác.
 • Tập trung xem xét, lấy ý kiến phối hợp của cơ quan quản lý về PCCC đối với các yêu cầu về PCCC theo quy định.

6. đối với các công trình thuộc đối tượng phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế PCCC:

 • cần rà soát, đối chiếu thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin phép xây dựng với Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt theo quy định của pháp luật về PCCC.
 • Đối với các công trình còn lại cần rà soát, đối chiếu hoặc gửi văn bản lấy ý kiến phối hợp về thiết kế xây dựng tại hồ sơ xin phép xây dựng đối với các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật .

7. quản lý cấp phép xây dựng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường:

 • Cần đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an
 • quy định biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
 • phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…)
 • có các phương tiện, thiết bị chữa cháy,
 • có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

8. công trình có chuyển đổi công năng:

không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng: BXD đề nghị rà soát căn cứ trên công năng sử dụng mới của công trình.

Chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi:

 • công trình đảm bảo an toàn chịu lực,
 • tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC
Thi công PCCC Karaoke
Thi công PCCC Karaoke

9. Cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng thuộc đối tượng phải thẩm duyệt pccc

 • Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng,
 • tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp;
 • thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác nghiệm thu trên cơ sở kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của chủ đầu tư,
 • chủ cơ sở đã được cơ quan cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt kiểm tra theo quy định pháp luật.

BXD cũng đang chỉ đạo biên soạn tiêu chuẩn thiết kế PCCC về nhà ở riêng lẻ

 • trong đó có nội dung yêu cầu về an toàn cháy,
 • yêu cầu về thiết bị điện đảm bảo an toàn PCCC, dự thảo tiêu chuẩn đang được gửi lấy ý kiến rộng rãi để sớm đưa vào thực tiễn.

BMC- NHÀ THẦU PCCC CHUYÊN NGHIỆP

THIẾT KẾ THI CÔNG THẨM DUYỆT NGHIỆM THU PCCC

Lắp đặt hệ thống PCCC karaoke nhà nghỉ

Lắp đặt hệ thống PCCC karaoke nhà nghỉ

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ NGHỈ

Phòng cháy 3s cùng cảnh sát nghiệm thu công trình

HỆ THỐNG BÁO CHÁY NHÀ NGHỈThời gian gần đây vấn đề PCCC rất cấp thiết, đặc biệt là sau vụ cháy tại KARAOKE số 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin cho các đơn vị đang kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, nhà cho thuê lưu trú.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như sau:

1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.
c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.
g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.
h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trìnhquy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

2. Các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này nhưng không phải là cơ sởnguy hiểm về cháy, nổ phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

3. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều này phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên thì phải có phương án chữa cháy, thoát nạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy và hệ thống báo cháy. Theo như bạn trình bày, bạn đang xây nhà nghỉ 4 tầng, diện tích mỗi tầng là 120 m2 thì không phải xin cơ quan cảnh sát PCCC thiết kế và thẩm duyệt công trình PCCC.
Tuy nhiên, do nhà nghỉ là nơi thường có đông người tập trung, khi xảy ra cháy nổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và ảnh hưởng tới tình hình an ninh trên địa bàn
Tư vấn lắp đặt hệ thống báo cháy tự động nhà nghỉ, karaoke: Phongchay3s.com: 0913.168.088
Dựa vào các hệ thống khác nhau trong nhà nghỉ với những đặc điểm riêng, có thể xem xét lắp đặt sao cho phù hợp, tối ưu, tránh xảy ra sự cố hoặc nếu có xảy ra thì có thể khắc phục một cách dễ dàng nhất, không bị lan sang các khu vực khác:– Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động (in đậm nổi bật hoặc gắn link cụm từ) bao gồm trung tâm báo cháy, cảm biến nhiệt, thiết bị chuông đèn thông báo cho mọi người

– Hệ thống điện phục vụ chiếu sáng, các thiết bị điện,…khả năng cháy nổ là rất cao; nguồn nhiệt gây cháy cũng có thể xuất hiện do khách lưu trú sơ xuất bất cẩn khi sử dụng lửa trần, hút thuốc hoặc sử dụng những chất, vật dụng có thể sinh lửa, sinh nhiệt…

– Tầng hầm dùng làm nơi để xe, trạm phát điện, bồn dầu, các bộ phận kỹ thuật… đây là những nơi nguy cơ cháy nổ rất cao và gây hậu quả nghiêm trọng. Bạn nên thiết kế hành lang giữa để thuận tiện cho việc bố trí phòng ngủ và đi lại.

– Bố trí bình xịt chữa cháy và vòi phun nước ở hành lang, nơi dễ nhìn thấy…

– Phòng ngừa và cảnh báo đối với khách hàng và nhân viên bằng quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn.

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi